Mali Müşavirlik

1.Şirket Kuruluşu

·      Şahıs Şirketi Kuruluşu

·      Limited Şirketi Kuruluşu

·      Anonim Şirket Kuruluşu

 

2.Mali Tabloların Hazırlanması

Temel mali tablolardan olan Bilanço ve Gelir tablosunun hazırlanması ve sunulması hizmetidir.

 

3.Bordrolama

Bordrolama hizmeti, yasal olarak yapılması zorunlu bir işlemdir. Bu çalışmanın kurallarına uygun olarak gerçekleşmesi gerekir. Bordrolama, çalışanlara ait bilgilerin kayıtlarıdır. Çalışanların maaş ödemeleri varsa kesintiler her ay düzenli olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Ödemesi yapılan SGK primleri bordrolama hizmeti ile kayıt altına alınarak gerçekleştirilir. Bu kapsamda çalışanların aylık ücret bordrolaması hazırlanması gerekmektedir.  Yapılan kesintiler, ek ödemeler aylara göre detayları ile gösterilir Bununla beraber sigorta ödemesi, vergiler, net ücret hesaplamaları yapılmaktadır. Hazırlanan bordroların çalışanlara teslim edilip çalışanlardan imza alınması bu hizmetin kurallarındandır.

 

4.Yasal defterlerin tutulması

Şahıs Şirketleri İçin Defterler

·      İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter;

VUK 486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; İşletme Defteri GİB üzerinden “Defter-Beyan Sistemin” de Elektronik ortamda tutulacaktır.

·      Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler);

o   Yevmiye Defteri

o   Defteri Kebir

o   Envanter Defteri

 

·      Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter;

486 Seri numaralı Genel tebliğine göre; Serbest Meslek Kazanç Defteri

 

Limited Şirketler İçin Defterler

o   Yevmiye Defteri

o   Defteri Kebir

o   Envanter Defteri

o   Pay Defteri

o   Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

o   Müdürler Kurulu Karar Defteri

Anonim Şirketler İçin Defterler

o   Yevmiye Defteri

o   Defteri Kebir

o   Envanter Defteri

o   Damga Vergisi Defteri

o   Yönetim Kurulu Karar Defteri

o   Pay Defteri

o   Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 

Copyright © 2022 | Imporium | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım