ŞAHIS ŞİRKETİ Mİ LİMİTED ŞİRKETİ Mİ

Şahıs şirketi genellikle 1 kişi ile kurulan şirket türüdür. Limited şirketi ise 1 veya 1’den fazla kurulabilir.

Şahıs şirketleri aynı gün içinde kurulabilir. Limited şirketleri 1-3 gün aralığında kurulabilir. Şahıs şirketleri bir günde kapatılabilir. Limited şirketleri tasfiye süresi 6 aydır.

Şahıs şirketlerinde ortaklık payının devredilmesi oldukça zordur. Limited şirketinde hisse devir sözleşmesi noter aracılığı ile yapılabilir.

Şahıs şirketi sahibi de Limited şirketi ortağı da bağkur primi ödeme zorunluluğu vardır. Ancak Şahıs şirketin de bağkur primi dönem sonunda ödenecek vergiden indirim konusu yapılabilirken, Limited şirketinde bağkur primleri ödenecek vergiden düşülemediği gibi vergi matrahından gider olarak indirim konusu yapılmaz.

Şahıs şirketlerinde şirketin ticari borçlarına ve amme borçlarına karşı ortaklar bütün mal varlıkları ile sorumludur. Limited şirketlerinde ortaklar, ticari borçlarına karşı sadece taahhüt ettikleri sermayeyi ödemekle sorumludurlar. Amme alacaklarına (kamu borçları) karşı bütün mal varlığı ile sorumludur.

Şahıs şirketleri kurulurken herhangi bir sermaye taahhüdü bulunmasına gerek yoktur. Limited şirketleri en az 10.000 TL sermaye taahhüdü ile kurulabilir.

Şahıs şirketinde şirket ortağının ticaret unvanında ortağın isim ve soy ismi bulunmak zorundadır. Limited şirketinde ise böyle bir zorunluluk bulunamamaktadır.

Şahıs şirketinde kararlar herhangi bir deftere bağlı kalınmaksızın alınabilir. Limited şirketlerinde bazı önemli kararlar müdürler kurulu karar defteri ile yapılmak zorundadır.

Şahıs şirketinde kişiler kendi adına olan kredi kartlarını şirket işleri için kullanabilir. Limited şirketleri şirket tüzel kişiliği adına olan kredi kartlarını kullanabilir.

Şahıs şirketinde başlangıçta sadece işletme usulüne göre defter tutulabilir. Ancak, limited şirketleri her zaman için bilanço usulüne göre defter tutma zorunluluğu olduğu için yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri tutmak zorundadır. Ayrıca, ortaklar pay defteri, müdürler kurulu karar defteri ve genel kurul müzakere defteri de ek olarak tutmak zorundadır.

Şahıs şirketlerin gelir vergisine tabi olduğu için karın vergilendirilmesi kar tutarına göre %15-20-27-35-40 oranında vergilendirilir. Limited şirketi kurumlar vergisine tabi olduğu için kar tutarı ne olursa olsun %22 oranında vergilendirilir.

Şahıs şirketlerinde kar dağıtımı olmadığı için karlar dağıtılırken ayrıca %15 stopaj vergisine tabi değildir. Limited şirketinde karın ortaklara dağıtımı gerçekleştirilirken %15 stopaj vergisine tabi tutulur.

Copyright © 2022 | Imporium | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım