ŞAHIS ŞİRKETLERİ KURULUŞ AŞAMALARI VE MALİYETLERİ

1.AŞAMA: BELGE HAZIRLIĞI

Şahıs şirketi kuruluşuna karar verildikten sonra aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekmektedir.

-        İş yeri kira sözleşmesi

-        İkametgâh belgesi

-        İmza sirküleri 

-        Nüfus cüzdanı sureti

-        3 adet fotoğraf

-        Muhasebe vekaleti

 

2.AŞAMA: AÇILIŞ BAŞVURUSU

Şahıs şirketleri internet, vergi dairesinden online olarak kurulabilir.  Bunun içi öncelikli olarak interaktif vergi dairesinden kimlik bilgileri girilerek veya eDevlet üzerinden www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılarak kuruluş gerçekleştirilir.

Başvuru yaptıktan sonra takriben 3 gün içerisinde yoklama memuru gelip gerçekte böyle bir faaliyet olup olmadığını teyit eder ve yoklama belgesi düzenler. Bu işlem gerçekleştikten sonra işyeri açılışı yapılmış olur.

Defter beyan sistemine kayıt yaptırılır

Son olarak mali müşavir sözleşmesi ve kira kontratının damga vergisi beyannamesi verilir, işyeri açılışı gerçekleştikten sonra 15 gün için de ödemesi yapılması gerekmektedir.

 

3. ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİ VEYA TİCARET ODASI

Şahıs işletmelerinin esnaf ve sanatkârlar odasına kayıt için gerekli belgeler;

-        Kimlik fotokopisi

-        1 adet fotoğraf

-        Vergi levhası fotokopisi

-        Varsa vekilin kimlik fotokopisi

 

4. İLGİLİ MESLEK ODASI İŞLEMLERİ

Her meslek odasının kendine özgü evrakları olsa da genel itibari ile aşağıdaki gibidir.

-        Vergi levhası

-        İkametgâh belgesi

-        3 adet fotoğraf

-        Nüfus cüzdanı örneği

-        Sicil kayıt belgesi

-        Alanında ustalık belgesi

 

5. BELEDİYE RUHSAT İŞLEMLERİ

Mali müşavirlik ve avukatlık büro işlemleri gibi bazı işletmeler haricinde belediyelerden işyeri açma ruhsatı alınması zorunludur. 

Belli başlı başvuru evrakları:

-        Başvuru formu

-        Vergi lehvası

-        Ustalık belgesi

-        Kira sözleşmesi veya tapu

-        Yapı kullanma izin belgesi

-        İtfaiye raporu

-        İşyeri mesken olarak gösterilen yerde ise kat maliklerinin oy birliği ile alınmış muvafakat

-        Belediye mali hizmetler biriminden borcu yoktur yazısı

-        Esnaf sicil ve oda kaydı bir adet fotoğraf

 

6. PERAKENDE SATIŞLAR İÇİN YAZAR KASA

Şahıs işletmesinin perakende satışları varsa 1 ay içerisinde yazar kasa temin etmesi gerekmektedir. 

 

7. FATURA BASIMI 

Anlaşmalı matbaalar aracılığı ile fatura, irsaliye, tediye ve makbuz evrakları basılabilir.

 

8. ŞAHIS İŞLETMELERİ MALİYETİ

İmza beyannamesi             150,00

Muhasebeci vekaleti          75,00

Damga vergileri                 78,14 (Değişkenlik gösterebilir)

Esnaf sicil kaydı                700,00

Meslek odası kaydı            150,00 (kuruluştan bir süre sonra yapılabilir)

Fatura, irsaliye v.s             250,00

İşyeri ruhsatı çıkarma        1250,00 (kuruluştan bir süre sonra yapılabilir)

Muhasebeci açılış ücreti    500 (Değişkenlik gösterebilir)

Şahıs işletmesi takriben maliyeti 3.603,14-TL

Copyright © 2022 | Imporium | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım